Unna Katz bor i ett egenuppfört hus strax utanför Västerås och har arbetat som konstnär sedan 1989. Materialet är olja, akvarell, trä, betong, järn, glas och sten (skiffer). Unna utför offentliga utsmyckningsuppdrag och större konstprojekt där sociala eller pedagogiska aspekter vävs in. Slutprodukten har ofta en funktion i det offentliga rummet. Unna håller även kurser i sin ateljé hemma i Vångsta.


AKTUELL UTSTÄLLNING


"Möt mina djur"
skulpturutställning

GALLERI HERA
Hornsgatan, Stockholm

Vernissage lördag 7 feb kl 17-20
Utställningen pågår till 27 februari
 

Öppettider, se hemsida eller Facebook

_____________


Ställer också ut på
Antikmässan i Älvsjö 14-17 februari
Galleri Heras monter


© Unna Katz 2019 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com