När hon visste vad hon hette kände tjärnens vatten igen henne


Signe och Evert