Gestaltningsuppdrag 2017-18 för ett nybyggt bostadsområde i Västerås, beställare Bostads AB Mimer.
Mosaiker med belysning till 13 trapphus i de nybyggda hyreshusen samt en skulptur till utemiljön.
Läs mer och se bildspel>> eller gå direkt till bildspelet>>
Planering och utförande av fyra lekplatser. "Pussniglar" i fiberbetong, lekhus och drakar i trä.
I samarbete med landskapsarkitekt Joakim Malmström. 2009-11.
I samarbete med Mälark. Vänster: Sälar i trä. Höger: Björn i fiberbetong, Aroseken 2001.© Unna Katz 2022 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com