Målningarna nedan är samtliga utförda i olja på canvas och är skapade 2021-22I skogens djup bor mitt djup, 120 x 160 cm

I en gammal tall har solen vilat så länge jag och solen fanns till, 130 x 130 cm

Månljus leder mig, 30 x 30 cm

Vinden når in, 30 x 30 cm

Mina tallar växer sig gamla i inre ljus

Skogvakterskan, 60 x 60 cm

Av stammar är min skog

I alkärret ser bara gärdsmygen mig, 55 x 65 cm

Blåsa i egen ton, 60 x 60 cm

Den som har lång skugga vandrar på jorden, 60 x 60 cm

Hon som tog sin plats fick nyckel till domkraften, 60 x 75 cm

De var hemliga för varandra, men till sist flyttade de in, 82 x 82 cm

Flickorna som kulade i gryningen väckte göken

Tre kom hem samtidigt, 30 x 30 cm

Björkens hus har åtta sidor, 30 x 30 cm

Huset som minns vilar vid myrkanten

Värdigt förfall bort i snåren, 30 x 30 cm

En hemlig stuga är fördold till och med för sig själv, 60 x 70 cm

Glashuset är bebott, 30 x 30 cm© Unna Katz 2022 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com