Konstnärlig utsmyckning på lekplats i Viksäng.
Byggnads AB Mimer renoverar gårdarna. Barnen i bostadsområdet deltar i murning, putsning och målning av Vindarnas  Labyrint som som Unna ritat för området. Haren och ett par andra djur är gjorda i fiberbetong. Lekplatsen stod klar hösten 2015.Upplevelsepark på Vallby i Västerås.
Ett samarbete mellan Vallbyprojektet, konstnärer, landskapsarkitekt och skatebyggare där Unna medverkade. Processen finns beskriven i en folder, varifrån bilderna är hämtade. Det finns mer att läsa på Mimers hemsida.


© Unna Katz 2013 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com